Sivrihisar OSB parsellerinin Bedelli, Kısmen Bedelsiz Tahsisi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve İlgili Yönetmelik


         Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere bedelli, kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği 09/02/2018 tarihli ve 30327 sayılı yönetmeliğe göre;

Madde 6' da '' Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenir. Alınan kararlarda öncelik gerekçesine yer verilir.'' ve

Madde 8' de Yatırım Koşulları başlığında, ''Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin;

5.000 m² ’ye kadar olan parseller için en az 10,

5.000 m² ’den büyük olup 10.000 m² ’ye kadar olan parseller için en az 20,

10.000 m² ’den büyük olup 20.000 m² ’ye kadar olan parseller için en az 30,

20.000 m² ’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.'' denilmektedir.

 

          1/11/2018 Tarihli ve 300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki 1. Maddesinde Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin bedelli, kısmen bedelsiz tahsisi hakkında 14/05/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’ inci maddesinin birinci fıkrasının değişmiş hali ile, organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin kademelendirme çerçevesinde;

a)      Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

b)      İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli,

c)      Üçüncü Kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli,

d)     Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli,

olarak tahsis kararı alınmıştır.

 

          Üçüncü kademe gelişmiş ilçeler grubunda yer alan Sivrihisar OSB, yukarıda geçen yönetmeliğin 8. Maddesinde yatırımcı, belirtilen istihdam koşullarını taahhüt etmesi halinde %80 indirimli parsel tahsis avantajından faydalanabilmektedir.


Duyuru Eklenme Tarihi: 2 yıl önce